ICF Steel Nieruchomości sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla ICF Steel sp. z o.o. sp.k.”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.

Wartość projektu: 339 579,69 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 339 579,69 PLN